Liczby trójkątne
Kod był wyświetlany 2027 razy.
  /*
 Name: Liczby trójkatne
 Copyright: GPL GNU
 Date: 03-04-10 19:11
 Description: 
Liczby trójkątne - liczby postaci tr=k(k+1)/2
gdzie k jest liczbą naturalną. Liczba tr jest sumą
kolejnych liczb naturalnych. Nazwa "l.t." pochodzi
stąd, że tr jest np. liczbą monet jednakowej wielkości,
z których można ułoży trójkąt równoboczny oboku zbudowanym
z k monet.*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
  int main()
{ 
    int k,tr;
    printf("Podaj liczbe k: ");
    scanf("%d",&k);
       tr=(k*(k+1))/2;
       printf("\n k= %d liczba trojkatna wynosi %d",k,tr);
    getchar();
    getchar();   
   return 0;
 }  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT