Liczby kwadratowe
Kod był wyświetlany 2345 razy.
  /*
 Name: Liczby kwadratowe
 Copyright: GPL GNU
 Date: 03-04-10 19:06
 Description:
 Liczby kwadratowe są kwadratami kolejnych liczb ciągu naturalnego. Stąd też 
 wynika twierdzenie, że suma kolejnych liczb nieparzystych równa się kwadratowi
 ich liczby. 
*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int main(void)
 { 
  int n, liczbacz;
  printf("Podaj liczbe n: ");
  scanf("%d",&n);
  liczbacz=n*n;
   
   printf("\n%d liczba kwadratowa wynosi %d",n, liczbacz);
  
 getchar();
 getchar();
 return 0;
 }  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT