Liczby piramidalne
Kod był wyświetlany 2629 razy.
  /*
 Name: Liczby piramidalne
 Copyright: GPL GNU
 Date: 03-04-10 18:08
 Description: 
 Piramidalne liczby, liczby naturalne n dające się przedstawić w postaci 
 n = k(k+1)(k+2)/6, gdzie k - pewna liczba naturalna. Liczby piramidalne, 
 podobnie jak liczby trójkątne można także rozważać jako liczbę kulek, 
 z których można ułożyć piramidkę o podstawie trójkątnej.
 Hasło opracowano na podstawie Encyklopedii WIEM 
 http://213.180.130.202/60018,haslo.html; 
*/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
 { 
  int k, piramidalna;
  printf("Podaj liczbe k: ");
  scanf("%d",&k);
  piramidalna=k*(k+1)*(k+2)/6;
   
   printf("\nliczba piramidalna %d wynosi %d",k,piramidalna);
  
 getchar();
 getchar();
 return 0;
 }
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT