Liczby Fermata
Kod był wyświetlany 2143 razy.
    /*
  Name: Liczba Fermata
  Copyright: GPL GNU 
  Date: 03-04-10 17:17
  Description: 
*/

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

int main()
{
double liczba_fermata, pomoc=0;
int k;
cout<<"\n\n\t\t\t\tLICZBA FERMATA";
cout<<"\n\n\t\tPodaj liczbe Fermata od 0 do 9 : ";
cin>>k;

pomoc=pow(2,k);
liczba_fermata=pow(2,pomoc)+1;

cout<<"\n\n\t\tLiczba Fermata "<<k<<" wynosi: "<<liczba_fermata;

cin.ignore();
getchar();
return 0;
}     
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT