Liczby Sophie Germain
Kod był wyświetlany 2138 razy.
  /*
 Name: Liczba Sophie Germain
 Copyright: GPL GNU
 Date: 03-04-10 15:03
 Description:
 Liczba pierwsza jest liczbą Sophie Germain, jeśli liczba także jest liczbą pierwszą. Na przykład: 5, 11, 23, 29. Liczby te badano w związku z wielkim twierdzeniem Fermata. Nie wiadomo, czy jest ich nieskończenie wiele, ale prawdopodobieństwo trafienia na liczbę Sophie Germain wsród początkowych liczb pierwszych dąży, dla dążącego do nieskończoności, do zera. 
*/
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 int i, j, n,k=0,p,N, dzielnik;
 bool tablica[1000];
 int tab1[100];
 cout <<"\n\n\t\tPodaj zakres przedzialu, w ktorym .... ";
 cout<<"\n\n\t\tbyc wyszukane liczby pierwsze (od 3 do 500): ";
 cin >> n;
 cout<<"\n\n\t\t";
 system("pause");
 system("cls");
 N=2*n+2;
 dzielnik = sqrt((float)N);
 for (i=2; i<N; i++)
    tablica[i] = true; 		
    for (i=2; i<=dzielnik; i++)
      if(tablica[i]!=false)
       for (j=i+i; j<N; j=j+i)
       tablica[j] = false;			
 cout<<"\n\n";
 cout <<"\t\tSOPHIE GERMAIN" <<"\n\n";
 cout<<"\t===================================\n\n";
 for (i=2; i<N/2; i++)
  {
  p=i;
  k=2*p+1;
  if(tablica[i]!=false)
  if(tablica[k]!=false)
  cout<<i<<"\t";   
  }
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
 }
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT