Liczby pierwsze dwucyfrowe
Kod był wyświetlany 2463 razy.
  /*
 Name: Liczby pierwsze dwucyfrowe 
 Copyright: GPL GNU
 Date: 26-04-10 18:02
 Description:
 Napisz program znajdujący najmniejszą liczbę całkowitą dodatnią, z której cyfr
 można zbudować wszystkie dwucyfrowe liczby pierwsze. 
*/

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()

{
  int t, i=0, tab[100], k, l, f=0, s, tablica[100], m=0, dl=0;
  long int liczba=0;
  for(k=10;k<100;k++)
  {
  t=0;
      for(l=1;l<k;l++)
      {
          if((k%l)==0)
          {t++;
          }
      }
      if(t==1)
      {
           tab[i]=k;
           i++;
           f++;
      }
  }
  cout<<"\n\nDwucyfrowe liczby pierwsze to:\n\n";
  for(i=0;i<f;i++)
  {
           
           cout<<tab[i]<<"\t";
  }
  cout<<"\n\n";
  for(i=0;i<f;i++)
  {
          s=tab[i]/10;
          if(tablica[m-1]!=s)
          {tablica[m]=s;
          m++;
          dl++;
          }
  }
  for(m=0;m<9;m++)
  {
           s=tablica[m];
           
           for(i=1;i<dl;i++)
           {
                    s=s*10;
           }
           
           liczba=liczba+s;
           dl--;
  }
  
  cout<<"\n\nNajmniejsza liczba z ktorej cyfr mozna stworzyc wszystkie te liczby to:\n\n\t\t\t"<<liczba<<"\n\n";
  system("pause");
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT