Liczby Goldbacha
Kod był wyświetlany 1843 razy.
  /*
Name:Liczby Goldbacha
    Copyright: GPL GNU
    Date:12-01-2008 20:36:42
    Description:Napisz program podający wszystkie liczby Goldbacha z przedziału <a, b>,
          gdzie a, b są liczbami naturalnymi z przedziału <0, 255> podawanymi przez
          użytkownika. Liczbą Goldbacha nazywamy liczbę, którą można przedstawić
          jako sumę 2 liczb pierwszych (np. 14 = 11 + 3).
*/

#include<iostream>
using namespace std;

bool goldbach(int a);
bool pierw(int a);

int main()
{
  int a,b;
  int i;
  cout<<"\n\n\tProgram podajacy wszystkie liczby Goldbacha"
    <<"\n\tz przedzialu <a,b>"<<endl;
  cout<<"\n\tPodaj zakres <a,b>:";
  cout<<"\n\ta: ";
  cin>>a;
  cout<<"\n\tb: ";
  cin>>b;
  if(a>255 || a<0)
  {
    cout<<"\n\tBlad danych!\n\n\t";
    system("pause");
    return 0;
  }
  if(b>255 || b<0)
  {
    cout<<"\n\tBlad danych!\n\n\t";
    system("pause");
    return 0;
  }
  cout<<"\n\n\tLiczby Goldbacha to: \n\n";
  for(i=a;i<=b;++i)
  {
    if(goldbach(i))
      cout<<"\t"<<i;
  }
  cout<<"\n\n";
  system("pause");
  return 0;
}

bool pierw(int a)
{
  if(a<2)
    return false;
  else
  {
    bool spr=true;
    for(int i=2;i<a;++i)
    {
      if(a%i==0)
      {
        spr=false;
        break;
      }
    }
    return spr;
  }
}

bool goldbach(int a)
{
  if(a<4)
    return false;
  else
  {
    int pir,pom,ha;
    bool spr=false;
    pir=a;
    for(int i=2;i<a;i++)
    {
      if(pierw(i))
      {
        pom=pir-i;

        if(pierw(pom))
        {
          ha=i;
          spr=true;
          break;
        }
      }
    }
    return spr;
  }
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT