Liczby automorficzne
Kod był wyświetlany 2743 razy.
  /*
 Name: Liczby automorficzne
 Copyright: GPL GNU
 Date: 03-04-10 14:09
 Description: 
 Liczby automorficzne - jako liczby automorficzne określa się liczby, które 
 podniesione do kwadratu zawierają w końcówce samą siebie. Liczby automorficzne
  w zapisie dziesiętnym kończą się 5 lub 6.
*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{int n,a,b=10,c,i;
  cout<<"(1)-sprawdza czy podana liczba jest liczba automorficzna "<<endl
  <<"(2)-znajduje liczby automorficzne w zadanym przedziale "<<endl;
  cin>>i;
  
  if(i==1)  
  {cout<<"Podaj liczbe: ";
  cin>>n;
  while(n>b)
  b=b*10;
  a=n*n;
  a=a%b;
  if(a==n)
  cout<<"liczba "<<n<<" jest liczba automorficzna"<<endl;
  else
  cout<<"liczba "<<n<<" nie jest liczba automorficzna"<<endl;
  }
  
  if(i==2)
  {cout<<"Podaj granice predzialu "<<endl;
  cin>>c;  
int tablica[c];
  for(i=0;i<=c;i++)
  tablica[i]=i;
  cout<<"liczby automorficzny w tym przedziale to "<<endl;
  for(i=0;i<=c;i++)
           {while(tablica[i]>b)
           b=b*10;
           a=tablica[i]*tablica[i];
           a=a%b;
           if(a==tablica[i])
           cout<<tablica[i]<<"\t";
           }
  }
  
  cout<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT