Bałagan i stonki
Kod był wyświetlany 1539 razy.
  /*
Name: Bałagan i Stonki
Copyright: GPL GNU
Date: 14-02-10 20:52
Description: Przewodniczący Stonkony chce się dowiedzieć z ilu członków składa się jego organizacja. Zarządził, aby wszyscy członkowie wpisali się na listę obecności. Stonki są mało inteligentne, więc część z nich wpisała się na listę wielokrotnie. Na domiar złego nie potrafią dobrze pisać: mylą się im małe i wielkie litery oraz często wpisują znak (minus). Pomóż Przewodniczącemu dowiedzieć się, jak duża jest jego organizacja.
*/
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    string t=" "; //zmienna pomocnicza
    unsigned int j, licznik=0;
    cout<<"Podaj ilosc nazwisk: ";
    cin>>j;

    j++;        //poprawka, program tworzył tablicę o 1 mniejszą od żądanej

    string *imie=new string[j],*imie2=new string[j]; //utworzenie dynamicznych tablic typu string

    cout<<"Podaj nazwiska (max 20 liter)"<<endl;
    for(int i=0;i<j;i++)
    {
         getline(cin,imie[i]);        //wpisywanie nazwisk do pierwszej tablicy
         imie2[i]="                ";         //zapisywanie 20 spacji do drugiej tablicy !UWAGA! - wpisanie więcej niż 20 liter wywoła błąd
         }
    for(int i=0;i<j;i++)
    {
    for(int g=0, o=0;g<imie[i].size();g++)
    if(imie[i].at(g)!=45)
    {
                imie2[i].at(o)=imie[i].at(g);     //wpisywanie do drugiej tablicy pełnych nazwisk (bez znaków "-")
                o++;
                }
    for(int g=0;g<imie2[i].size();g++)     //zamiana wszystkich małych liter na duże
    if((imie2[i].at(g)>=97)&&(imie2[i].at(g)<=122))
    imie2[i].at(g)=imie2[i].at(g)-32;
         }
    for(int i=0;i<j;i++)
    {
         for(int g=0;g<j;g++)                //wyrzucanie z tablicy powtarzających sie nazwisk
         {
                if(i!=g)
                if(imie2[i]==imie2[g])
                imie2[g]=t;
                }
         }
    for(int i=0;i<j;i++)             //zliczanie nazwisk
    {
         if(imie2[i]!=t)
         licznik++;
         }

    cout<<"Stonkona sklada sie z "<<licznik-1<<" czlonkow";     //wyświetlanie wyniku (z niewiadomych przyczyn pokazywał o 1 za dużo)

    delete [] imie;
    delete [] imie2;     //usuwanie niepotrzebnych juz tablic

cin.ignore();
getchar();
return 0;
}   
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT