Liczby doskonałe
Kod był wyświetlany 2900 razy.
  /*
 Name: Liczby doskonałe 
 Copyright: GPL GNU
 Author: Paweł Wilk 
 Date: 03-04-10 13:39
 Description:
 Program znajduje liczby doskonałe w przedziale zadanym przez użytkownika
*/

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{int a,b,c,d;
cout<<"Podaj dolna granice przedzialu: "<<endl;
cin>>a;
cout<<"podaj gorna granice przedzialu: "<<endl;
cin>>b;
c=b-a;
c++;
d=a;
int tablica[c],i,suma,g;
i=0;
for(;a<=b;a++)
{
tablica[i]=a;
i++;
}
cout<<"liczby doskonale w tym przedziale to :"<<endl;
for(g=0;g<c;g++)
{i=1;

suma=0;
       while(i<=(tablica[g]/2))
       {if(tablica[g]%i==0)
        suma=suma+i;
        i++;}
        if(suma==tablica[g])
        cout<<tablica[g]<<"\t";
       }
  cout<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT