Liczby przystajace modulo k
Kod był wyświetlany 1876 razy.
  /*
 Name: Liczby przystajace modulo k
 Copyright: GPL GNU
  Date: 03-04-10 17:23
 Description: 
 w pliku wejsciowym liczby nie powinny se powtarzac.
*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <math.h>

#define OK 0
#define ERROR -1

using namespace std;

void errorLog(int);
void sortuj();

int * tablica,n;
int main()
{
  ifstream rplik;
  rplik.open("zad3.dane");
  
  int liczba,i=0,k;
  tablica = new int[100];
  while(rplik>>liczba)
  { 
  tablica[i] = liczba;
  i++;        
  }
  rplik.close();
  n = i; // dla ulatwienia n oznacza ilosc elementow (1<n<100)
  if(n<1 || n>=100)
  {
   errorLog(1); 
   return ERROR;     
  }
 sortuj(); //tablica elementow zostaje posortowana,
      // teraz wyznaczenie podzbiorow jest duzo prostsze

 cout<<"Podaj k ";
 cin>>k;
 
 if(k>tablica[0] || k<2){errorLog(1); return ERROR;} // jezeli k jest wieksze
                        // niz najwiekszy element tablicy
                        // mamy do czynienia z bledem
                        // zerowy element jest najwiekszy
                        // bo tablica jest posortowana
                        // malejaco
 //----------Program Wlasciwy---------------------------------
 int wypisano = 0;
for(int q = 0;q<n;q++)
{
 for(int i = q+1;i<n;i++)
 {
 if(((tablica[q] - tablica[i])%k == 0) && (tablica[q]!=tablica[i]) && (tablica[i]!=tablica[i-1]))
 {
 cout<<tablica[i]<<" ";  
 wypisano = 1;
 }   
 }
 if (wypisano ==1)
 {
 cout<<endl;
 wypisano = 0;
 }
}
  cin.ignore();
  getchar();
  return OK;
}


//------------------------Implementacje procedur pomocniczych--------------

void errorLog(int nrBledu) // obsluga bledow
{
ofstream plikBledu;
plikBledu.open("zad3.err");
 switch(nrBledu)
 {
 case 1:
 {
  //blad danych
  plikBledu<<"Dane niezgodne z trescia zadania!";
  break; 
 } 
 }  
 cout<<"Zajrzyj do pliku zad3.err!"; 
 cin.ignore();
 getchar();
}


void sortuj() // sortowanie poprzez wybieranie najwiekszego elementu
{
int maxIndex=0; //nr indexu najwiekszego elementu tablicy
int * tablica_pomocnicza = new int[n];

 for(int k = 0;k<n;k++)
 {
 for(int i = 0;i<n;i++)
 {
 if(tablica[i] > tablica[maxIndex])
 maxIndex = i;   
 } 
 tablica_pomocnicza[k] = tablica[maxIndex];
 tablica[maxIndex] = -1; // aby ponownie nie brac tego samego elementu pod uwage
             // warunek wynika z tresc zadania i mozliwych danych
 } 
 
 for(int i = 0;i<n;i++)
 {
 tablica[i] = tablica_pomocnicza[i];    
 }
 
 delete tablica_pomocnicza;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT