Liczby lustrzane
Kod był wyświetlany 3290 razy.
  /*
 Name: Liczby lustrzane
 Copyright: GPL GNU
 Date: 03-04-10 17:34
 Description: 
 Liczby lustrzane to takie dwie liczby, które są lustrzanym odbiciem.
 np.23 - 32; 5693 - 3965 
*/

#include <iostream>
#include <math.h>
#include <string>

using namespace std;
char zamiana(char);


int main (void)
  {
  char a;
  int x,i,j;
  char znak;
  string s;
  
  cout<<"\n\n\n\t\t LICZBA LUSTRZANA DO PODANEJ Z KLAWIATURY ";
  cout<<"\n\n\t\tPodaj liczbe: "; 
  cin>>s;
  x=s.size();
  char tab[x];
  for(i=0,j=x-1;i<x;i++,j--)
   {
       a=s[i];
      if((a > 47) && (a < 58))
      zamiana (a);
      else 
      {
      cout<<"\n\n\t\tTo nie jest liczba ";
      cin.ignore();
      getchar(); 
      return 0;
      }   
  tab[j]=a;
  }
  cout<<"\n\n";
  cout<<"\t\tLiczba lustrzana do podanej to: ";
  for(j=0;j<x;j++)
  {
  znak=tab[j];
  int liczba = static_cast<int>(znak);
  cout<<znak;
  } 
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
 }
char zamiana(char a)
{
   return a-32;
}

  
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT