Audiotele - zadanie z matury rozszerzonej 2007
Kod był wyświetlany 1812 razy.
  /*
 Name: Audiotele - zadanie z matury rozszerzonej 2007
 Copyright: GPL GNU
 Author: Aleksander Koćwin
 Date: 20-05-10 17:50
 Description: 
*/
#include<iostream>
#include<fstream>
using namespace std;
int main()
{
  int tabtel[1000];
  int i=0,liczba=0;
  ifstream odczyt("telefony.txt");
  ofstream zapis("zad_6.txt");
  while(!odczyt.eof()) //zapisywanie do tabeli wszystkich telefonów
  {odczyt>>tabtel[i];
  i++;}
  odczyt.close();
  
  for(i=0;i<1000;i++) //liczenie ilosci polączeń z numeru 504669045
  {if(tabtel[i]==504669045)
  liczba++;}
  zapis<<"a) "<<liczba<<"\n";
  
  int powtorka[1000];
  int j,max=0,maxrazy=0;
  for(i=0;i<1000;i++) //liczenie powtorzen numeru dla kazdego połączenia
  {powtorka[i]=0;
  for(j=0;j<1000;j++)
  {if(tabtel[j]==tabtel[i])
  powtorka[i]++;}}
  for(i=0;i<1000;i++) // odnajdywanie najczęsciej powtarzającego sie numeru
  if(powtorka[i]>max)
  {max=powtorka[i]; 
   maxrazy=tabtel[i];}
  zapis<<"\n b) "<<maxrazy<<" - "<<max<<" razy \n";
  
  int powtorzenia=0; //odnajdywanie ilosci polaczen dal numerów zaczynajacych sie od 511
  for(i=0;i<1000;i++)
  {if(tabtel[i]/1000000==511)
  powtorzenia++;}
  zapis<<"\n c) "<<powtorzenia<<"\n";
  
  int tabtel2[1000];
  int tabtel3[1000];
  int n=0;
  for(i=0;i<1000;i++) //robienie kopii listy telefonów
  tabtel2[i]=tabtel[i];
  for(i=0;i<1000;i++) //zastępowanie zerem powtorzen
  for(j=i+1;j<1000;j++)
  if(tabtel2[j]==tabtel2[i])
  tabtel2[j]=0;
  for(i=0;i<1000;i++) //tworzenie tabeli z niepowtarzajacymi sie numerami
  if(tabtel2[i]!=0)
  {tabtel3[n]=tabtel2[i];
  n++;}
  
  int suma[1000];
  int tabcyf[1000][9];
  long int f=1000000000;
  for(i=0;i<(n);i++) //ttworzenie dwuwymiarowej tablicy poszczególnych
  {f=1000000000;   //cyfr kazdego niepowtarzajacego sie numeru
  for(j=0;j<9;j++)
  {tabcyf[i][j]=(tabtel3[i]%f)/(f/10);
  f=f/10;}}
  
  for(i=0;i<(n-1);i++) //sumowanie podzielnych przez 2 cyfr
  {suma[i]=0;
  for(j=0;j<9;j++)
  if(tabcyf[i][j]%2==0)
  suma[i]=suma[i]+tabcyf[i][j];}
  int h=0;
  for(i=0;i<(n);i++)
  if(suma[i]>42)
  h++;
  zapis<<"\n d) "<<h<<"\n";
  
  int wystap[1000];
  h=0;
  for(i=0;i<(n);i++) //liczenie wystąpień cyfry 1 w kazdym numerze
  {wystap[i]=0;
  for(j=0;j<9;j++)
  if(tabcyf[i][j]==1)
  wystap[i]++;}
  for(i=0;i<(n);i++) //liczenie wszystkich numerow z 4 jedynkami
  if(wystap[i]>=4)
  h++;
  zapis<<"\n e) "<<h<<"\n";
  
  h=0;
  int tabcyf2[1000][9];
  for(i=0;i<(n);i++) //robienie kopii tablicy cyfr
  for(j=0;j<9;j++)
  tabcyf2[i][j]=tabcyf[i][j];
  int k=0,b=0;
  for(i=0;i<(n);i++)
  for(k=0;k<8;k++)
  for(j=0;j<8;j++)
  if(tabcyf2[i][j]>tabcyf2[i][j+1]) //sortowanie cyfr kazdego numeru
  {b=tabcyf2[i][j];
  tabcyf2[i][j]=tabcyf2[i][j+1];
  tabcyf2[i][j+1]=b;}
  
  for(i=0;i<(n);i++)
  {if(tabcyf[i][8]==2) //liczenie numerów o podanych warunkach
  if(tabcyf2[i][4]%3==0)
  h++;}
  zapis<<"\n f) "<<h<<"\n";
  
  int z[1000];
  int p[1000];
  b=0;
  for(i=0;i<1000;i++)
  {z[i]=0;
  wystap[i]=0;}
  for(i=0;i<(n);i++) //liczenie połaczen kazdego numeru
  for(j=0;j<1000;j++)
  if(tabtel[j]==tabtel3[i])
  z[i]++;
  for(i=0;i<(n);i++) //jezeli numer polaczyl sie wiecej niz 2 razy
  if(z[i]>=2)    //jest on zapisywany tak jak i jego pozycja 
  {wystap[b]=tabtel3[i];
  p[b]=i;
  b++;}
  zapis<<"\n g) "; //zapisanie wsyzstkich numerow z dwomai lub wiecej poł.
  for(i=0;i<b;i++) //oraz konkretnej liczby tych polaczen
  zapis<<"\n "<<wystap[i]<<" - "<<z[p[i]]<<"\n";
  
  zapis.close();
  
  getchar();
  cin.ignore();
  return 0;  
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT