Ruchy Browna
Kod był wyświetlany 1738 razy.
  /*
 Name: Ruchy Browna
 Copyright: GPL GNU
 Author: Przemysław Pastuszka
 Date: 31-03-10 09:16
 Description: 
 Ruchami Browna nazywamy zjawisko polegające na tym, że niewielkie cząsteczki, pyłki znajdujące się w gazie, lub w zawiesinie samorzutnie i pozornie bez powodu wykonują stałe chaotyczne ruchy w różne strony. Zachowują się przy tym jak małe żyjątka, które szukają sobie czegoś w otoczeniu. Odkrycie (zaobserwowanie) tego zjawiska zawdzięczamy biologowi – Robertowi Brownowi, który też początkowo poruszające się pyłki potraktował właśnie jako małe istoty żywe.
*/

#include <stdlib.h>
#include <iostream>
#include <time.h>
#include <conio.h>
using namespace std;
struct Punkt
{
 int iX,iY;
 };
int main(int argc, char *argv[])
{
  srand(time(NULL));
  bool bTab[30][30];
  for(int i=0;i<30;i++)
      for(int j=0;j<30;j++)
          bTab[i][j]=false;
  Punkt punkty[10];
  for(int i=0;i<10;i++)
      punkty[i].iX=punkty[i].iY=0;
  for(;;)
  {   
  for(int i=0;i<10;i++)
  {
     bTab[punkty[i].iX][punkty[i].iY]=false;
      punkty[i].iX=rand()%30;
      punkty[i].iY=rand()%30;
      bTab[punkty[i].iX][punkty[i].iY]=true;
  }
      system("cls");
      for(int i=0;i<30;i++)
      {
      for(int j=0;j<30;j++)
      {
          if(bTab[i][j])
            cout<<"x";
          else
            cout<<" ";
          
            }
            cout<<endl;
            }
           _sleep(1000);
  }
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT