Liczby półpierwsze
Kod był wyświetlany 4386 razy.
  /*
 Name: Liczby półpierwsze
 Copyright: GPL GNU
 Date: 29-09-10 19:45
 Description: 
        Liczby półpierwsze to takie, które dzielą się tylko przez jeden,
        siebie i przez dwie (niekoniecznie różne) liczby pierwsze, np: 
           4 = 2 x 2
           6 = 3 x 2
           9 = 3 x 3
           10 = 2 x 5
           14 = 2 x 7
           15 = 3 x 5
           21 = 3 x 7
           49 = 7 x 7
           95 = 5 x 19
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
void nie(int);
void tak(int);
bool pierwszosc(int);
  
int main(){
  int n,i;
  float p;
  
  printf("\n\n\tPodaj liczbe do sprawdzenia: ");
  scanf("%d",&n);
  
  if(n<4) // liczby polpierwsze zaczynaja sie od 4
  nie(n);
  
  if(pierwszosc(n)) // jezeli liczba jest pierwsza
  nie(n);   // to nie jest polpierwsza
  
  p=sqrt(n);
  if((int)p==p) // jezeli liczba posiada pierwiastek calkowity
  {
    if(pierwszosc((int)p)) // i jest on liczba pierwsza
    tak(n);
    nie(n);
    }
    
  for(i=2;i<p;i++)
  {
    if(n%i==0) // jezeli liczba ma dzielnik
    {
      if(pierwszosc(i)) // ktory jest liczba pierwsza
      {
        if(pierwszosc(n/i)) // i dzieli liczbe na liczbe pierwsza
        tak(n);
        nie(n);  
        }
      nie(n);
      }
    }
  nie(n);
}
  
void nie(int n){
   printf("\n\n\t%d nie jest liczba polpierwsza.",n);
   getchar();getchar();
   exit(0);
      }

void tak(int n){
   printf("\n\n\t%d jest liczba polpierwsza.",n);
   getchar();getchar();
   exit(0);
      }
bool pierwszosc(int n)
{
  if(n<4)
  return 1;
  for(int i=2;i<=sqrt(n);i++)
  if(n%i==0)
  return 0;
  return 1;
  }
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT