Dyslekcja
Kod był wyświetlany 1231 razy.
  /*
 Name: Dysleksja
 Copyright: GPL GNU
 Date: 11-01-10 21:31
 Description: Napisz program, który:
  - wczyta ze standardowego wejścia dwa teksty - oryginał oraz wersję przepisaną przez dziecko,
 - wyznaczy liczbę źle przepisanych przez dziecko liter,
 - wypisze wynik na standardowe wyjście.
 Wejście
 W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (od 1 do 100 000), reprezentująca długość oryginalnego tekstu (jest to jednocześnie długość tekstu przepisanego przez dziecko). Drugi wiersz wejścia zawiera
n-literowy oryginalny tekst, składający się z małych i/lub wielkich liter alfabetu angielskiego. Trzeci wiersz wejścia zawiera n-literowy tekst przepisany przez ucznia, składający się z małych i/lub wielkich liter alfabetu angielskiego.
 Wyjście
 Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą - liczbę liter źle przepisanych
 przez ucznia.
 Przykład
 Dla danych wejściowych:
 21
 JASIOJESTDYSLEKTYKIEM
 JAsIOJSSTDXSIEKTYKLEM
 poprawną odpowiedzią jest:
5
*/
#include <iostream>
#include<string>

using namespace std;
int main()
{
  int ile=0;
  int n;
  string tab1;
  string tab2;

  cout<<"\n\n\tPodaj liczbe liter w tekscie: ";
  cin >> n;  // wprowadzanie ilosci liter w tekście

  cout<<"\n\n\tWprowadzenie tekstu orginalnego (bez spacji)\n\n\t";
  cin >> tab1; // wprowadzanie tekstu oryginalnego

  cout<<"\n\n\tWprowadzenie tekstu przepisywanego\ (bez spacji\n\n\t";
  cin >> tab2; // wprowadzanie tekstu przepisywanego

  for(int i=0; i<n; i++)  // porównywanie tekstów i liczenie błędów
  {
       if(tab1[i]!=tab2[i])
       ile++;
  }

  cout << endl;
  cout <<"\n\n\tIlosc bledow: "<<ile;  // wypisanie ilości błędów

  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT