Zwycięzcy
Kod był wyświetlany 1241 razy.
  /*
 Name: Zwycięzcy
 Copyright: GPL GNU
 Date: 20-12-09 17:46
 Description:
 Trwa Turniej Strzelców Wyborowych. Do następnej tury przechodzą zawodnicy  którzy zdobyli największą liczbę punktów. Aby usprawnić pracę Jury, poproszono Cię o napisanie programu wyłaniającego zawodników przechodzących do następnej rundy. Zawodnikom przyporządkowano kolejne wielkie litery alfabetu łacińskiego, poczynając od A.
        Opracuj program, który:
        -wczyta ze standardowego wejścia wyniki poszczególnych zawodników
        -wyłoni zawodników przechodzących do następnej rundy
        -wypisze na standardowe wyjście ich identyfikatory.
WEJŚCIE
Pierwszy wiersz zawiera liczbę zawodników N. W drugim wierszu zapisano N nieujemnych liczb całkowitych oddzielonych pojedynczymi znakami spacji - i - ta liczba jest wynikiem i - tego zawodnika w kolejności nadanych im identyfikatorów. Liczba punktów zdobyta przez zawodnika nie przekracza 1000.
WYJŚCIE
W pierwszym wierszu wypisz identyfikatory zawodników (przyporządkowane im litery), którzy osiągnęli największą liczbę punktów. Litery należy wypisać w kolejności alfabetycznej bez odstępów między kolejnymi literami.
PRZYKŁAD
  Dla danych wejściowych:
        5
        100 15 100 30 16
        poprawną odpowiedzią jest:
        AC
*/

# include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int i;             // zmienna służąca do uruchomienia pętli
  int max=0;           // zmienna służąca do zapisania najwyższego wyniku
  char l=65;           // zmienna służąca do przypisania zawodnikom identyfikatrów

  int N;             // zmienna służąca do wprowadzenia przez użytkownika liczby zawodników

  do
  cin >> N;            // wprowadzanie przez użytkownika liczby zawodników
  while(N>26);          // zabezpieczenie przed wprowadzeniem liczby większej niż 26 (niezgodnej z treścią zadania)

  int tab[N];           // tablica służąca do przechowywania wyników

  for(i=0; i<N; i++)
  {
       do
       cin >> tab[i];     // wprowadzanie przez użytkownika kolejnych wyników
       while(tab[i]>1000);  // zabezpieczenie przed wprowadzeniem liczby większej niż 1000 (niezgodnej z treścią zadania)

       if(tab[i]>max)     // wyszukiwanie wyniku najwyższego
       max=tab[i];      // zapisanie najwyższego wyniku
  }

  cout << endl;

  for(i=0; i<N; i++)
  {
       if(tab[i]==max)    // wyszukiwanie wyników równych najwyższemu
       cout << l;       // wyświetlanie kolejnych identyfikatorów zawodników z najwyższymi wynikami

       l++;
  }

  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT