Liczby Cullena
Kod był wyświetlany 1918 razy.
  /*
 Name: Liczba Cullena
 Copyright: GPL GNU
 Date: 07-10-10 20:34
 Description: 
 W matematyce liczbami Cullena nazywamy liczby naturalne postaci n · 2n + 1 (oznaczane przez Cn). Jako pierwszy liczby te badał 
 James Cullen w 1905 roku. ostało wykazane, że istnieje nieskończenie wiele złożonych liczb Cullena. Jedyne odkryte dotychczas liczby pierwsze Cullena to 
 liczby Cn dla n = 1, 141, 4713, 5795, 6611, 18496, 32292, 32469, 59656, 90825, 262419, 361275, 481899, 1354828, 6328548 (ciąg A005849 w OEIS). 
 Przypuszcza się, że istnieje nieskończenie wiele pierwszych liczb Cullena. W Kwietniu 2005 Mark Rodenkirch odkrył największą znaną liczbę pierwszą Cullena dla n = 1354828
*/

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
bool pierwsza(unsigned long long x)
{
int i,a=0;
for(i=2;i<=sqrt(x);i++)
if(x%i==0)
{return 0;
a=1;
break;}
  
if(a==0)
return 1;
}
unsigned long long potegi(int a, int p)
{
     unsigned long long pot=1;
     int i;
     for(i=0;i<p;i++)
     pot=pot*a;
     return pot;
}
int main()
{
  float n;
  cout<<"\t podaj liczbe 'n' dla liczby Cullena: ";
  cin>>n;
  unsigned long long cul;
  cul=n*potegi(2,n)+1;
  cout<<"\n liczba Cullena dla n, to: "<<cul;
  if(pierwsza(cul))
  cout<<"\n i jest to liczba pierwsza";
   
getchar();
cin.ignore();
return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT