Wyrażenie w ONP -Odwrotna Notacja Polska
Kod był wyświetlany 3012 razy.
  /*
 Name: Wyrazenie w ONP
 Copyright: GPL GNU
 Date: 04-11-10 15:08
 Description: 
    Odwrotna notacja polska to postfiksowy sposob zapisu wyrazen (znak
    wykonywanej operacji umieszczany jest za operandami). Program oblicza 
    wartosc podanego wyrazenia w ONP (mozliwe operacje: dodawanie, mnozenie,
    odejmowanie, dzielenie).
*/

#include <stdio.h>
#include <stack.h>

void zdejmijArg(float *a,float *b,stack<float> *stos);
int main()
{
  float a,b;
  char wejscie[80]; // limit - 80 znakow
  memset(wejscie,0,80);
  stack<float> stos;
  
  printf("\n\n\tPodaj wyrazenie w ONP do obliczenia: ");
  fgets(wejscie,80,stdin);

  for(int i=0;i<80;i++)
  {
    if(wejscie[i]>'0'&&wejscie[i]<'9') // jesli argument to liczba
    {
        stos.push(atoi(&wejscie[i])); // trafia na stos
        while(wejscie[i+1]>'0'&&wejscie[i+1]<'9')
        i++; // przesuniecie indeksu o ilosc znakow tej liczby
        continue;
        }
    if(wejscie[i]=='+') // jesli argument to operator
    {
      zdejmijArg(&a,&b,&stos); // zdejmujemy dwa argumenty
      stos.push(b+a); // i odkladamy wynik na stos
      continue;
      }
    if(wejscie[i]=='-')
    {
      zdejmijArg(&a,&b,&stos);
      stos.push(b-a);
      continue;
      }
    if(wejscie[i]=='*')
    {
      zdejmijArg(&a,&b,&stos);
      stos.push(b*a);
      continue;
      }
    if(wejscie[i]=='/')
    {
      zdejmijArg(&a,&b,&stos);
      stos.push(b/a);
      }
    }
  a=stos.top();
    
  printf("\n\n\tWynik to: %.3f",a);
  getchar();
  return 0;
}
void zdejmijArg(float *a,float *b,stack<float> *stos)
{
  *a=stos->top();
  stos->pop();
  *b=stos->top();
  stos->pop();
  return;
    }
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT