Wyznaczanie liczby Pi metodą Brouncker'a
Kod był wyświetlany 1973 razy.
  /*
 Name: Wyznaczanie liczby Pi metodą Brouncker'a 
 Copyright: GPL GNU 
 Author: WJL 
 Date: 11-11-10 10:20
 Description: 
*/

#include <iostream>
using namespace std;

int main()

{
int k,nmax,n;
double pi=0,Un ;
cout<<"podaj liczbe k: ";
cin>>nmax;
Un=2*nmax+1;

for(n=nmax;n>=1;n--)
{Un=(2*n+1)*(2*n+1)/(2+Un);
}
Un=1/(2+Un);
pi=4/(1+Un);
cout<<"liczba pi wynosi: "<<pi;
  
cin.ignore();
getchar();
return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT