N-ta potęgą z liczby
Kod był wyświetlany 3488 razy.
  /*
 Name: Wyznaczanie n-tej potęgi liczby
 Copyright: GPL GNU
 Date: 12-11-10 00:16
 Description: 
*/

Zadanie 11 - Napisz program wyznaczający n-tą potęgę liczby x. Liczby n oraz x należy
pobrać od uzytkownika(zastosuj pętlę for). */
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  float i, x, n;
  double potega=1;
  double potega1=1;
  cout<<"\n\n\t PROGRAM wyznacza n-ta potege liczby x.";
  cout<<"\n\n\t Podaj podstawe(x): ";
  cin>>x;
  cout<<"\n\n\t Podaj potege liczby(n): ";
  cin>>n;
  if(n>=0)
  {
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    potega=potega*x;
   }
   cout<<"\n\n\t Potega liczby "<<x<<" wynosi: "<<potega;}
   if(n<0)
   {
     for(i=0;i<-n;i++)
     potega=potega*x;
    potega1=1/potega;
    cout<<"\n\n\t Potega liczby "<<x<<" wynosi: "<<potega1;
  }
   cin.ignore();
   getchar();
   return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT