Rozkład ułamka zwykłego na ułamki proste
Kod był wyświetlany 3475 razy.
  /*
Name:Rozkład ułamka zwykłego na ułamki proste
Copyright: GPL GNU
Author Przemek Pastuszka
Date:27-01-2009 22:03:54
Description: Rozkład ułamka zwykłego na ułamki proste
*/

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
using namespace std;
class Ulamek
{
private:
    int licznik,mianownik;
    int NWD(int a, int b);
    int NWW(int a, int b)
    {
        return abs(a)*b/NWD(a,b);
    }
    void Skroc()
    {
        int dziel=NWD(licznik,mianownik);
        licznik/=dziel;
        mianownik/=dziel;
    }
public:
    Ulamek(int a,int b)
    {
        licznik=a;
        mianownik=abs(b);
        Skroc();
    }
    Ulamek operator+(Ulamek &dwa);
    Ulamek operator-();
    Ulamek operator-(Ulamek &dwa);
    int PodajLicznik() { return licznik; }
    int PodajMianownik() {return mianownik;}
    void Wypisz() { cout<<licznik<<"/"<<mianownik;}
};
Ulamek Ulamek::operator -(Ulamek &dwa)
{
    int wielo=NWW(mianownik,dwa.mianownik);
    int licznikJeden=licznik*(wielo/mianownik);
    int licznikDwa=dwa.licznik*(wielo/dwa.mianownik);
    Ulamek wynik(licznikJeden-licznikDwa,wielo);
    return wynik;
}
Ulamek Ulamek::operator -()
{
    Ulamek wynik(-licznik,mianownik);
    return wynik;
}
//Ulamek Ulamek::operator -(Ulamek &dwa)
//{
//    return *this+(-dwa);
//}
int Ulamek::NWD(int a, int b)
{
    a=abs(a);
    while(a!=b)
    {
        if(a>b)
            a-=b;
        else
            b-=a;
    }
    return a;
}

void Rozloz(Ulamek a)
{
    if(a.PodajLicznik()==1)
    {
        a.Wypisz();
        return;
    }
    Ulamek najwiekszy(1,a.PodajMianownik()/a.PodajLicznik()+1);
    najwiekszy.Wypisz();
    cout<<" + ";
    Rozloz(a-najwiekszy);
}
int main()
{
    cout<<"Podaj licznik: ";
    int a,b;
    cin>>a;
    cout<<"Podaj mianownik: ";
    cin>>b;
    Ulamek q(a,b);
    q.Wypisz();
    cout<<" = ";
    Rozloz(q);
    cout<<endl;
    system("pause");
    return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT