Dodawanie dwóch macierzy
Kod był wyświetlany 2510 razy.
  /*
Name: Dodawanie dwóch macierzy
Copyright: GPL GNU
Date: 08-04-09 21:15
Description:            
*/

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
int kolumna,wiersz,**tab,**tab1,i,j,max;
int **wynik;
cout<<"\n\n\tPodaj liczbe maksymalna w zbiorze: ";
cin>>max;
cout<<"\n\n";
cout << "\tPodaj ilosc wierszy: ";
cin >> wiersz;

tab=new int *[wiersz];
tab1=new int *[wiersz];
wynik=new int *[wiersz];

cout<<"\n\n";
cout << "\tPodaj ilosc kolumn: ";
cin >> kolumna;

srand(time(0));
cout<<"\n\nMacierz pierwsza m x n\n\n";
for(int i=0; i<wiersz; i++)
    {
    tab[i]= new int [kolumna];
    for(j=0; j<kolumna; j++){
        tab[i][j]=rand()%max;
        cout << tab[i][j] << "\t";
        }
    cout << endl;    
    }
    
cout<<"\n\nMacierz druga o rozmiarze m x n\n\n";    
for(i=0; i<wiersz; i++)
{
    tab1[i]= new int [kolumna];
    for(int j=0; j<kolumna; j++)
        {
        tab1[i][j]=rand()%(max+1);
        cout << tab1[i][j] << "\t";
        }
    cout << endl;    
    }
    
cout<<"\n\n\tDodawanie dwoch macierzy...\n\n";
for(int i=0; i<wiersz; i++)
    {
    wynik[i]= new int [kolumna];
    for(j=0; j<kolumna; j++){
        wynik[i][j]=tab1[i][j]+tab[i][j];
        cout << wynik[i][j] << "\t";
    }
    cout << endl;    
    }


for(int i=0; i<kolumna; i++)
delete []tab[i];
delete []tab;
for(int i=0; i<kolumna; i++)
delete []tab1[i];
delete []tab1;
for(int i=0; i<kolumna; i++)
delete [] wynik[i];
delete []wynik;
    cout<<"\n\n";
cin.ignore();
getchar();
} 
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT