Dodawanie dwóch macierzy (tablica statyczna)
Kod był wyświetlany 2140 razy.
  /*
Name: Dodawanie dwóch macierzy (tablica statyczna)
Copyright: GPL GNU
Date: 08-04-09 21:15
Description:            
*/

#include<iostream>
using namespace std;
int w=10;
int k=10;
int main()
{
int tab[w][k];
int tab1[w][k];
int wynik[w][k];

int kolumna,wiersz,i,j,max;

cout<<"\n\n\tPodaj liczbe maksymalna w zbiorze: ";
cin>>max;
cout<<"\n\n";
cout << "\tPodaj ilosc wierszy: ";
cin >> wiersz;

cout<<"\n\n";
cout << "\tPodaj ilosc kolumn: ";
cin >> kolumna;

srand(time(0));
cout<<"\n\nMacierz pierwsza m x n\n\n";
for(int i=0; i<wiersz; i++)
    {
   
    for(j=0; j<kolumna; j++){
        tab[i][j]=rand()%max;
        cout << tab[i][j] << "\t";
        }
    cout << endl;    
    }
    
cout<<"\n\nMacierz druga o rozmiarze m x n\n\n";    
for(i=0; i<wiersz; i++)
{
    
    for(int j=0; j<kolumna; j++)
        {
        tab1[i][j]=rand()%(max+1);
        cout << tab1[i][j] << "\t";
        }
    cout << endl;    
    }
    
cout<<"\n\n\tDodawanie dwoch macierzy...\n\n";
for(int i=0; i<wiersz; i++)
    {
 
    for(j=0; j<kolumna; j++){
        wynik[i][j]=tab1[i][j]+tab[i][j];
        cout << wynik[i][j] << "\t";
    }
    cout << endl;    
    }

cin.ignore();
getchar();
} 
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT