Dodawanie macierzy (tablica dynamiczna)
Kod był wyświetlany 1977 razy.
  /*
 Name: Dodawanie macierzy
 Copyright: GPL GNU
 Date: 02-12-10 08:05
 Description: 
*/

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
 int **A,**B,**AB,n,m,i,j;
 srand((unsigned)time(NULL));


cout<<"\n\n\tPodaj liczbe wierszy n: ";
cin>>n;
cout<<"\n\n\tPodaj liczbe wierszy n: ";
cin>>m;

/*Tworzymy tablice wskaźników*/

  A = new int * [m];
  B = new int * [m];
  AB = new int * [m];

/*Tworzymy tablice wierszy*/

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  A[i] = new int[n];
  B[i] = new int[n];
  AB[i] = new int[n];
 }

 /* wypełniamy macierze A iw B losowymi liczbami 8*/

 for(i= 0; i< m; i++)
  for(j = 0; j < n; j++)
  {
   A[i][j] = rand() % 1000;
   B[i][j] = rand() % 1000;
  }

    cout<< "\n\n\tMacierz A:\n\n" << endl;

/*Wyświetlanie zawartości macierzy B*/
 for(i= 0; i< m; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++)
   cout <<"\t"<< A[i][j];
   cout << endl;
 }
 
/*Wyświetlanie zawartości macierzy B*/
 cout <<"\n\tMacierz B:\n\n";

 for(i = 0; i< m; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++)
   cout <<"\t"<<B[i][j];
   cout <<"\n";
 }

 /* Wykonanie operacji sumowania macierzy A i B */
 
 for(i = 0; i < m; i++)
  for(j = 0; j < n; j++)
   AB[i][j] = A[i][j] + B[i][j];

 /* wyświetlanie macierzy AB */

 cout << endl << "\n\n\tMacierz AB = A + B:\n\n";
 
 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++)
   cout <<"\t"<< AB[i][j];
  
   cout <<"\n\n";
 }

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  delete [] A[i];
  delete [] B[i];
  delete [] AB[i];
 }
  delete [] A;
  delete [] B;
  delete [] AB;
 
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT