Transponowanie macierzy kwadratowej (tablica dynamiczna)
Kod był wyświetlany 2961 razy.
  /*
 Name: Transponowanie macierzy kwadratowej (tablica dynamiczna)
 Date: 02-12-10 09:43
 Description: 
*/

#include <iostream>
using namespace std;

main()
{
 int **A,n,i,j,t;
 srand((unsigned)time(NULL));
 
 cout<<"\n\nPodaj rozmiar macierzy kwadratowej (liczba wierszy == liczbie kolumne): ";
 cin>>n; 

 A = new int * [n];
 for(i = 0; i < n; i++)
 A[i] = new int[n];

 /* wypełniamy macierz A losowymi liczbami*/

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++) 
  A[i][j] = rand() % 100;

 /*wyświetlamy macierz A*/

 cout << "\n\nMacierz A:\n\n";

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++) 
  cout <<"\t"<< A[i][j];
  cout << "\n";
 }
 
 /*transponowanie macierzy A*/
 
 for(i = 0; i < n - 1; i++)
  for(j = i + 1; j < n; j++)
  {
   t = A[i][j];
   A[i][j] = A[j][i];
   A[j][i] = t;
  }
  
 // wyświetlamy macierz A

 cout<<"\n\n\tTransponowanie macierzy kwadratowej";
 cout << endl << "\n\nMacierz AT:\n\n";
 
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++) 
  cout <<"\t"<< A[i][j];
  cout << "\n";
 }

 for(i = 0; i < n; i++) delete [] A[i];
 delete [] A;
 
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT