Suma elementów w wierszach i kolumnach macierzy
Kod był wyświetlany 2145 razy.
  /*
 Name: Suma elementów w wierszach i kolumnach macierzy 
 Copyright: GPL GNU
  Date: 04-12-10 18:02
 Description: 
*/

#include <iostream>
int n=5;
int m=5;
using namespace std;

int main(){
	int	macierz[n][m],
		i, j,k= 0,suma;
	
srand (time(0));

for(i = 0; i <n;i++)
	for(j = 0; j <m; j++) 
	  macierz[i][j]=rand()% (100+1);
	   

 cout<<"\n\n\tObliczanie sumy elementow w poszczegolnych kolumnach macierzy\n\n"; 
  
  for(i = 0; i <n;i++)
  {
		suma = 0;
		for(j = 0; j <m; j++) 
    suma+= macierz[i][j];
		cout <<" "<<++k<<" kolumna suma= "<<suma<<"\n"; 
  }
 
 cout<<"\n\n\tObliczanie sumy elementow w poszczegolnych wierszach macierzy\n\n"; 	
	k=0;
  for(i = 0; i < n;i++)
  {
		suma = 0;
		for(j = 0; j < m; j++) 
    suma+= macierz[j][i];
		cout <<" "<<++k<<" wiersz suma= "<<suma<<"\n"; 
  }
	
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT