Mnożenie macierzy przez skalar
Kod był wyświetlany 2035 razy.
  /*
 Name: Mnożenie macierzy przez skalar
 Copyright: GPL GNU
 Date: 12-12-10 08:59
 Description: 
*/


#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int ** Matrix,z,n,m,w,k;
 srand((unsigned)time(NULL));
 
 cout<<"\t\t\nPodaj liczbe wierszy w macierzy: ";
 cin>>m;
 cout<<"\t\t\nPodaj liczbe kolumn w macierzy: ";
 cin>>n;

  Matrix = new int * [m];

 for(w = 0; w < m; w++) 
 Matrix[w] = new int[n];

 /*Wypełnienie macierzy liczbami losowymi wypełniamy macierz*/

 for(w = 0; w < m; w++)
  for(k = 0; k < n; k++) 
  Matrix[w][k] = rand() % 1000;


 cout<<"\n\n";
 for(w = 0; w < m; w++)
 {
  for(k = 0; k < n; k++)
   cout <<"\t"<<Matrix[w][k];
   cout << endl;
 }

 // wyświetlamy skalar
  cout<<"\n\nPodaj wartosc skalara z= ";
  cin>>z;
  cout<<"\n\n";
  system("pause"); 
  system ("cls");
  
 cout<<"\n\nWartosc macierzy po pomnonozeniu przez skalar: \n\n";
 for(w = 0; w < m; w++)
  for(k = 0; k < n; k++) 
  Matrix[w][k] *= z;

 // wyświetlamy macierz wynikową

 for(w = 0; w < m; w++)
 {
  for(k = 0; k < n; k++)
   cout <<"\t"<< Matrix[w][k];
  cout << endl;
 }

 // koniec, zwalniamy pamięć zajętą przez macierz

 for(w = 0; w < m; w++) delete [] Matrix[w];
 delete [] Matrix;
 
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT