Dodawanie dwóch macierzy (tablica statyczna)
Kod był wyświetlany 1967 razy.
  /*
Name: Dodawanie dwóch macierzy (tablica statyczna)
Copyright: GPL GNU
Date: 08-04-09 21:15
Description:            
*/

#include<iostream>
using namespace std;
int wiersz=5;
int kolumna=5;
int main()
{
int i,j,max;

int A[wiersz][kolumna];
int B[wiersz][kolumna];
int C[wiersz][kolumna];
cout<<"\n\n\tPodaj liczbe maksymalna w zbiorze: ";
cin>>max;


srand(time(0));
cout<<"\n\nMacierz pierwsza m x n\n\n";
for(int i=0; i<wiersz; i++)
    {
    for(j=0; j<kolumna; j++){
        A[i][j]=rand()%max;
        cout << A[i][j] << "\t";
        }
    cout << endl;    
    }
    
cout<<"\n\nMacierz druga o rozmiarze m x n\n\n";    
for(i=0; i<wiersz; i++)
{
    for(int j=0; j<kolumna; j++)
        {
        B[i][j]=rand()%(max+1);
        cout << B[i][j] << "\t";
        }
    cout << endl;    
    }
    
cout<<"\n\n\tDodawanie dwoch macierzy...\n\n";
for(int i=0; i<wiersz; i++)
    {
      for(j=0; j<kolumna; j++){
      C[i][j]=B[i][j]+A[i][j];
      cout << C[i][j] << "\t";
    }
    cout << endl;    
    }

    cout<<"\n\n";
cin.ignore();
getchar();
} 
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT