Ślad macierzy
Kod był wyświetlany 2012 razy.
  /*
 Name: Ślad macierzy
 Copyright: GPL GNU
 Date: 12-12-2010 08:19
 Description: 
        
*/
#include <iostream>
#include<iomanip>

using namespace std;
int main ()
{
  int n,suma=0, suma1=0;
  
  cout<<"\n\n\t\tPodaj rozmiar macierzy: ";
  cin>>n;  
  int Matrix[n][n];
  int i,j;
  
  srand(time(NULL));
  
  /*wypelnianie macierzy liczbami pseudolosowymi*/
  
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<n;j++)
     {
       do
       Matrix[i][j]=rand()%5;                
        while(Matrix[i][j]==0);
     }
  }
  
  /* wyświetlanie zawartości macierzy */
  
  for(j=0;j<n;j++)
  {
          cout<<"\n\n\t\t";       
          for(i=0;i<n;i++)
            cout<<setw(5)<<Matrix[i][j];
            cout<<"\n";
  }
  
  
   cout<<"\n\n\tLiczby na przekatnej glownej: \n\n";
  for(j=0;j<n;j++)                
    for(i=0;i<n;i++)
      if(i==j)
      {suma=suma+Matrix[i][j]; 
      cout<<setw(5)<<Matrix[i][j];}
     
  cout<<"\n\n\tSuma elementow znajdujacuych sie na przekatnej glownej: "<<suma;
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}
  
  
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT