Wprowadzenie do tablicy liczb ver.2
Kod był wyświetlany 1257 razy.
  /*
 Name: Wprowadzenie do tablicy liczb ver.2
 Copyright: GPL GNU 
 Author: Piotr Kowalczyk
 Date: 08-04-10 20:14
 Description: 
 Name: Program, który pozwala na wprowadzanie samodzielnie bądź 
 przy pomocy generatora liczb do tablicy dwuwymiarowej)
*/ 

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
using namespace std;
int main ()     
{
  int x,y,a,i,j;  

  srand(time(0));  //zainicjowanie generowania liczb z jądra procesora
  
   cout<<"\n\t Program, ktory pozwala na wprowadzanie samodzielnie badz \n\t przy pomocy generatora liczb do tablicy dwuwymiarowej";
   cout<<"\n\n\t Podaj wymiary tablicy dwuwymiarowej: \n"; 
   cout<<"\n\n\tPodaj liczbe wierszy: ";
   cin>>x;
   cout<<"\n\n\tPodaj kolumn:";
   cin>>y;                    
  int tab [x][y];                 
  
   cout<<"\n\t Czy chcesz wprowadzac liczby samodzielnie \n\t czy ma zadzialac generator liczb losowych?\n\n ";
   cout<<"\t\t 1. Samodzielnie \n\t\t 2.Wybierz generator\n\n"; //wybranie sposobu losowania liczb
   cout<<"\topcja: ";
   cin>>a;  
     if (a==1) 
    {
     cout<<"\n\tWprowadź liczby: ";
     for(i=0;i<x;i++)             
      {
       for (j=0;j<y;j++)    
         cin>>tab [i][j];  
      }
    }
        if (a==2)                       
     {
     cout<<"\n\t Wybrales losowanie liczb \n\n";    
       for(i=0;i<x;i++)            
      {
       for (j=0;j<y;j++)    
          tab[i][j]=rand()%100;        }
    }
    _sleep(1000); //opóźnienie czasowe                             
    system("cls");
    cout<<"\n\n\t Wylosowane Liczby w tablicy to: \n\n"; 
    for (i=0;i<x;i++)               
    {
       cout<<endl;                     
       for (j=0;j<y;j++)         
         cout<<setw(4)<<tab[i][j]; //wyprowadenie na ektan wartości tablicy [i][j] 
         cout<<endl;        //i przesnięcie kursora o 5 miejsca w prawo 
    }
    
    cout<<"\n\n";             
    system("pause");                
    cin.ignore();                 
    return 0;                   
  }
    
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT