Wczytywanie liczb do tablicy wiersz po wierszu z klawiatury
Kod był wyświetlany 2703 razy.
  /*
 Name: Wczytywanie liczb do tablicy wiersz po wierszu z klawiatury
 Copyright: GPL GNU
 Author: WJL
 Date: 01-02-10 08:37
 Description:
*/

#include<iostream>
#include<iomanip> //biblioteka umożliwijąca zastsowanie manipulatora setw(szerokosc pola)
using namespace std;
 
 int w=4; //deklaracja zmiennych globalnych liczba wierszy i kolumn
 int k=4;
 
 int main()

  {
  int i,j; //indeksy elementów tablicy
  int tablica[w][k]; // deklaracja tablicy dwuwymiarowej
  int n; //maksymalna liczba w zbiorze
  
/*wprowadzanie liczb do tablicy z zachowaniem zasady wczytywania wiersz po wierszu
 dane wprowadzamy z klawiatury*/
 
   
   cout<<"\n\n\tPodaj elementy tablicy o rozmiarze 4x4: ";
   cout<<"\n\n";
   
   for(i=0; i<w; i++)
    for(j=0; j<k; j++)    
     cin>>tablica[i][j]; // wczytywanie liczb z klawiatury do tablicy 

  system("cls"); //czyszczenie ekranu
  
   /*wydrukowanie na ekranie zawartości tablicy*/
  cout<<"\n\n\tElementy wczytane do tablicy z klawiatury wiersz po wierszu \n\n";
   
   for(i=0; i<w; i++)
     {
     for(j=0; j<k; j++)
      cout<<setw(5)<<tablica[i][j];
      cout<<endl;
     }

  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
  }
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT