Usuwanie z tablicy zadanego wiersza z jednoczesną kompresją
Kod był wyświetlany 4426 razy.
  /*
 Name: Usuwanie z tablicy zadanego wiersza z jednoczesną kompresją
 Copyright: GPL GNU
 Author: Piotr Nowakowski
 Date: 22-01-08 14:41
 Name: Program, który z tablicy dwuwymiarowej usuwa zadany wiersz z jednoczesną 
    kompresją tablicy (tzn. przesunięciem do góry wszystkich wierszy leżących poniżej)
*/

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <conio.h> //zawiera funkcje getch();
using namespace std;

int main ()
{
 srand ( time(NULL) );
 
 int i,j;
 int w=5;
 int k=5;
 int tab[w][k]; 
 int a,n=100;

cout<<"\n Nacisnij jakis klawisz aby wygenerowac tablice ...\n";
getch();

/*wprowadzanie liczb do tablicy z zachowaniem zasady wczytywania wiersz po wierszu
 dane generujemy za pomocą generatora liczb pseudolosowych */
 
  cout<<"\n\n\tPodaj maksymalna liczbe w zbiorze: ";
  cin>>n;
   
   srand(time(NULL));
   
   for(i=0; i<w; i++)
    for(j=0; j<k; j++)    
    tab[i][j]=rand()%n; // wczytywanie liczb z klawiatury do tablicy 

  system("cls"); //czyszczenie ekranu
  
   /*wydrukowanie na ekranie zawartości tablicy*/
  cout<<"\n\n\tElementy wygenerowane i zapisane do tablicy \n\n";
   
   for(i=0; i<w; i++)
     {
     for(j=0; j<k; j++)
      cout<<setw(5)<<tab[i][j];
      cout<<endl;
     }
cout<<"\n\n\n Ktory wiersz chcesz usunac? ";
cin>>a;
if(a<(w+1))
system("cls");
else
{
system("cls");
cout<<"\n\n\tBledny numer wiersza";
cin.ignore();
getchar();
return 0;
}

n=w-1;
cout<<"\n\nTablica po usunieciu wiersza "<<a<<"\n\n\n\n 1\t";  

for(i=0;i<n;i++) 
{
for(j=0;j<k;j++)
{
if(i>=(a-1))
{    // zamiana wiersza podanego przez użytkownika na wiersz nastepny
      for(int j=0;j<k;j++)
      {
      tab[i][j]=tab[i+1][j];
                  }
                  }
cout<<"\t"<<tab[i][j];
}
if(i<n-1)
cout<<"\n\n "<<i+2<<"\t";
}
getch();
return(0);
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT