Obliczanie wyznacznika macierzy o rozmiarach 3 x 3
Kod był wyświetlany 2611 razy.
    /*
  Name: Obliczenie wyznacznika macierzy o rozmiarach 3 x 3 
  Copyright: GPL GNU
   Date: 25-12-10 13:15
  Description: 
*/

#include <iostream> 
#include<iomanip>
using namespace std;

int main() 

{
int det;
int a11, a12, a13;
int a21, a22, a23;
int a31, a32, a33;

cout<<"\n\n\tPodaj pierwszy wiersz macierzy: \n\n";
cin >> a11 >> a12 >> a13;

cout<<"\n\n\tPodaj drugi wiersz macierzy:  \n\n";
cin >> a21 >> a22 >> a23;

cout<<"\n\nPodaj trzeci wiersz macierzy:  \n\n";
cin >> a31 >> a32 >> a33;
 
system("cls");
cout << "Macierz ma postac\n\n";

cout <<setw(5)<< a11<<setw(5) << setw(5)<<a12<<setw(5)<<setw(5)<<a13 << endl; 
cout <<setw(5)<< a21<<setw(5)<<setw(5)<<a22<<setw(5)<<setw(5)<< a23 << endl;
cout <<setw(5)<< a31<<setw(5)<<setw(5)<< a32<<setw(5)<<setw(5)<<a33 << endl;

det=a11*a22*a33+a12*a23*a31+a13*a21*a32-a13*a22*a31-a12*a21*a33-a11*a23*a32;
cout << "\n\n\tWyznacznik wynosi " << det << endl;

cin.ignore();
getchar();
return 0;
}
    
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT