Wczytywanie elementów do tablicy wiersz po wierszu
Kod był wyświetlany 1105 razy.
  
/*
 Name: Wczytywanie elementów do tablicy wiersz po wierszu
 Copyright: GPL GNU
 Author: WJL
 Date: 30-01-11 17:17
 Description: 
 
*/

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>


using namespace std;

int main()
{
 int i,j,m,n;

 srand((unsigned)time(NULL));

 /*Losujemy wymiary tablicy */

 m = rand() % 8 + 2;
 n = rand() % 8 + 2;

/*deklaracja tablicy*/

 int tab[m][n];
 
cout<<"\n\n\tPodaj liczbe maksymalna n: \n\n";
 for(i = 0; i< m; i++)
  for(j = 0; j < n; j++)
   tab[i][j] = rand() % (n +1);

 /*wyświetlanie tablicy*/

 cout<<"\n\nTablica o rozmiarach : \n\n";
 cout << "m = " << m << endl << "n = " << n <<"\n\n\n";
   
 for(i = 0; i< m; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++)
   cout << setw(5) << tab[i][j];
  cout << "\n";
 }

 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT