Dana dynamiczna
Kod był wyświetlany 2265 razy.
  
/*
 Name: Dana dynamiczna
 Copyright: GPL GNU
 Author: WJL
 Date: 03-02-11 22:46
 Description: 
*/

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  double * wsk;        // definiowanie wskaźnika
  wsk = new double;     // przydzielamy obszar pamięci 
  
  cout<<"\n\n\tPodaj wartosc wsk: ";
  cin>>*wsk;         // w przydzielonej pamięci umieszczamy dane  
  cout<<"\n\n\twsk= "<<* wsk;
  
  delete wsk;       // zwolnienie obszaru obszaru pamięci
  
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT