Dostęp do danych poprzez wskaźnik
Kod był wyświetlany 1823 razy.
  /*
 Name: Dostęp do danych poprzez wskaźnik
 Copyright: GPL GNU
 Author: WJL
 Date: 03-02-11 22:19
 Description: 
*/

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a,b;

  cout<<"\n\n\tPodaj a: ";
  cin>>a;
  cout<<"\n\n\tPodaj b: ";
  cin>>b;
  
  int * p; // definiujemy wskaźnik
  p = & a; // p wskazuje a
  
  
  cout<<"\n\n";
  cout <<"\t"<<"a= "<< * p<<" ";
  
  p = & b; // p wskazuje b
  cout <<"b= "<<* p << endl;
  
  cin.ignore();
  getchar();

  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT